Головна

Йосип Сліпий - голова Української підпільної церкви (частина VІ)

Наша Церква, наш народ має багато героїв давніх і сучасних, але до тих, без сумніву найбільших, належить Блаженніший Патріарх Кир Йосиф Сліпий. Ця постать є прикрасою цілої Вселенської Церкви, належить до історії віків. Що лягло в основу всієї діяльності нашого Блаженнішого Патріарха Йосифа? Відповідь проста, але ясна. - Його відданість Христові, його відданість своїй Церкві, любов до свого народу та готовність на жертву й терпіння за святу справу.

Українська Католицька Церква вийшла з підпілля. Вона продовжує розвиватися. На цьому шляху до майбутнього варто оглянутися назад у минуле. Оглянутися для того, щоб на прикладі своїх кращих представників повчитися як нам жити, як чинити в тій чи іншій ситуації.

Патріарх Йосиф Сліпий вчить нас як діяти у нелегких часах, а саме у такі нелегкі часи випало йому очолювати Українську Католицьку Церкву. Та він не зламався, не залишив своєї ноші, а витерпів все до кінця. З чиєю допомогою йому це вдалося? Відповіді на ці запитання були б корисними для кожного з нас. Тим більше у теперішній час, коли Україна відчуває велику потребу керівників, які б могли вести за собою народ. І не просто керівників, а керівників, які б мали у собі Божого Духа і могли його дати іншим. Без того Божого Духа відродження України неможливе.

Тому вивчаючи життя Блаженнішого Сліпого, ми бачимо, що він займався багатьма питаннями, які і тепер потребують вирішення. Це й екуменізм, через брак якого нема плідної співпраці між Церквами в Україні; виховання духовних осіб - бо без доброго духовенства неможливо виховати добрий народ. Та й, врешті, праця наукова - для пошуку місця своєї Церкви у Церкві Вселенській. І ще багатьма іншими справами займався Блаженніший на протязі життя.

Важко у невеликій праці детально опрацювати всі ділянки, яких торкнувся гострий розум Митрополита Йосифа. Та все ж таки в першому розділі даної праці хотів показати становлення особи майбутнього Патріарха. На нього, як і на будь - яку людину, чи не найголовнішу роль відіграла рідна сім’я. То, що з малих років закарбувалося в серці, залишилося на все життя. Доповнивши згодом цю початкову підготовку грунтовною академічною освітою, Йосиф Сліпий розпочинає працю для виховання молодих священиків, яким, як і їх наставникові, судилася нелегка доля - вони пройшли через переслідування і репресії, багато з них поклали голови за свою віру і народ.

У другому розділі коротко розглядається діяльність Митрополита Сліпого в часі більшовицького режиму. Він витерпів тюрми і табори, не відрікся своїх переконань, а допомагав вистояти своїм вірним, які з надією дивилися на свого Першоієрарха.

Напевне, що Бог не хотів смерті Кир Йосифа у Сибірі, тому своєю всевладною рукою підтримував його всі ці важкі 18 років ув’язнення, а згодом привів його на Захід, де Блаженніший далі провадив роботу для розбудови й розвитку своєї Церкви. Саме третій розділ праці присвячений діяльності Патріарха на чужині, від визволення, аж до самої смерті в 1984р. у Римі.

Добре розумію, що ця скромна праця далека від досконалості, але надіюся в майбутньому на те, що підшукаю нові матеріали. А особливо було б добре знайти то, що ще не є опубліковане. Буду дуже радий, коли ця праця відкриє нові, невідомі сторінки з життя великого мужа нашої Церкви, гідного сина свого народу, яким був Патріарх Йосиф Сліпий.

Бібліографія

Основна література:

1. Бендик М. Помісність Української Католицької Церкви та її бачення Патріархом Йосифом Сліпим. Львів. “Свічадо” 1996.

2. Богословія. т. XLIII. Рим 1979.

3. Богословія. т.56. Рим 1992.

4. Вітошинська О. Подорожі Блаженнішого Кир ЙосифаVII 1968 - 1970. Рим - Париж 1972.

5. Гринів О. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог. Львів 1994.

6. Діяння Собору Греко - Католицької Церкви 8 - 10 березня 1946 у Львові. Львів 1946.

7. Документи Другого Ватиканського Собору. Львів. “Свічадо” 1996.

8. Завіщання Блаженнішого Патріарха Йосифа. Рим 1984.

9. Злочини комуністичної Москви в Україні в літі 1941р. “Пролог" 1960.

10. Львівський Церковний Собор. Львів 1984.

11. Мартирологія Українських Церков (під ред.О. Зінкевича). т.1. Торонто - Балтимор, “Смолоскип” 1987.

12. Мартирологія Українських Церков (під ред.О. Зінкевича). т.2. Торонто - Балтимор, “Смолоскип” 1985.

13. Мишанич О. Митрополит Йосиф Сліпий перед “судом” КГБ. - Київ “Фотосервіс" 1993.

14. Музичка І. Початки української богословської науки в двадцятому століттю і Блаженніший Патріарх Йосиф. Рим 1987.

15. Пам’яті Патріарха (під ред. І Музички). Львів, “Свічадо” 1994.

16. Патріарх Йосиф Сліпий (під ред.В. Гаюка). Львів, “Логос” 1991.

17. Пелікан Я. Ісповідник віри між Сходом і Заходом. Київ, “Варта” 1994.

18. Рудницька М. Невидимі стигмати. Рим - Мюнхен - Філадельфія 1971.

19. Світильник істини (під ред.П. Сениці). т.1. Торонто - Чикаго 1973.

20. Світильник істини (під ред.П. Сениці). т.2. Торонто - Чикаго 1976.

21. Світильник істини (під ред.П. Сениці). т.3. Торонто - Чикаго 1983.

22. Сидор О. Блаженніший Йосиф і мистецтво. Рим 1992.

23. Сліпий Й. Твори. т.I. Рим 1968.

24. Сліпий Й. Твори. т. III - IV. Рим 1970.

25. Сліпий Й. Твори. т. IX. Рим 1980.

26. Сліпий Й. Твори. т. XII. Рим 1981.

27. Сліпий Й. Твори. т. XIII. Рим 1981.

28. Сліпий Й. Твори. т. XIV. Рим 1982.

29. Хома І. Шляхами каторги Блаженнішого Йосифа Сліпого. Рим 1987.

30. Хома І. Йосиф Сліпий. Отець та ісповідник Української мученицької Церкви. Рим 1992.

Періодичні видання:

31. 31. Джерело життя №2, березень - квітень 1996.

32. 32. Добрий пастир №1, 1996.

33. 33. Патріархат №8, серпень 1977.

34. 34. Світло №4, квітень 1996.

35. 35. Світло №5, травень 1996.

36. 36. Світло №6, червень 1996.

37. Рукописи:

38. 37. Спомини Патріарха Йосифа про своє село Заздрість (зібрав І. Хома).

39. 38. Хома І. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії.

Допоміжна література:

40. Варшавські українознавчі записки (під. ред.С. Козара). Варшава, 1989.

41. Документи до історії Української Греко-Католицької Церкви у Польщі у 1947 - 1960 р. р. (під. ред.В. Лаби). Львів, “Каменяр”, 1996.

42. Коструба Т. Як Москва нищила Українську Церкву. Львів, 1995.

43. Смик Р. Повернення Україні Патріарха Йосифа. Чікаго, 1996.

44. Періодичні видання:

45. Патріархат №10, жовтень 1979.

46. Патріархат №11, листопад 1979.

47. Патріархат №1, січень 1981.

48. Патріархат №11, листопад 1995.

49. Патріархат №2, лютий 1998.

 

[1] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст.1.

[2] Там же, ст.2.

[3] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.2.

[4] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.1. П.Ольга Сліпа, народжена в 1921 р., жителька с.Струсова, арештована в грудні 1945 року і відбула 10 років сталінських таборів.

[5] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст.4.

[6] Там же, ст..6.

[7] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис), ст.2.

[8] Там же, ст.1.

[9] Там же, ст.1.

[10] Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис), ст.2.

[11] Там же, ст.2.

[12] Там же, ст.2.

[13] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст.4.

[14] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.3.

[15] Там же, ст.5.

[16] Там же, ст.3.

[17] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст.3.

[18] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис), ст.5.

[19] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.9.

[20] Там же, ст.9.

[21] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.4.

[22] Там же, ст.4.

[23] Твори патріарха Йосифа. Том III-IV, ст.123-179.

[24] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст.5.

[25] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.4.

[26] Там же, ст.4.

[27] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.18. О.Джанфанко Ноллі, відомий богослов, бібліст і є житолог, який дав рецензію в "l'OsservatoreRomano" (14.06.1987р.) на габілітаційну працю о.д-ра Йосифа Сліпого "Про принцип спірації в Пресвятій Тройці", виданої в Львові в 1926 році, а згодом перевидана Українським Католицьким Університетом імені святого Климента папи в 1965 році в Римі в 1-му томі "Творів Кардинала Йосифа".

[28] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст.7.

[29] Там же, ст.6.

[30] І.Хома. Спомини патріарха Йосифа про своє село Заздрість. (Рукопис). ст .7.

[31] Там же, ст.7.

[32] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.5.

[33] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис), ст.6.

[34] Твори Патріарха Йосифа, том XII, ст.174.

[35] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.7.

[36] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис), ст.7.

[37] Твори Патріарха Йосипа, том XII, ст.174.

[38] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.11.

[39] Там же, ст.14.

[40] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис), ст.15.

[41] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.18.

[42] Там же, ст. 20.

[43] Богословія, т.56, Рим 1992, ст.210.

[44] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис). ст.20.

[45] Там же, ст.23.

[46] Там же, ст.23.

[47] І.Музичка. Початки українських богословів в двадцятому столітті і Блаженніший Патріарх Йосип, Рим 1978, ст.8.

[48] Твори Йосипа Сліпого, том III-IV, Рим 1970, ст.127.

[49] І.Музичка. Початки українських богословів в двадцятому столітті і Блаженніший Патріарх Йосип, Рим 1978, ст.3.

[50] П.Сениця. Світильник істини, том I, ст.33.

[51] Там же, ст.20.

[52] Пам’яті Патріарха. Під редакцією І.Музички, Львів 1994, ст.54.

[53] Там же, ст.54.

[54] О.Гринів. Йосип Сліпий історик, філософ, педагог, ст.7.

[55] І.Хома. Патріарх Йосиф Сліпий. Молодість, покликання, студії. (Рукопис), ст.7.

[56] П.Сениця. Світильник істини, том I, ст.34.

[57] Там же, ст.34.

[58] Богословія. Рим 1979, ст.207.

[59] П.Сениця. Світильник істини, том 3, ст.131.

[60] Там же, ст.133.

[61] Богословія, Рим 1979, ст.6.

[62] Світильник істини, том 3, ст.132.

[63] Пам’яті патріарха. Під редакцією Івана Музички, ст.58.

[64] Світильник істини, том I, ст.51-52.

[65] Пам’яті Патріарха. Львів 1994. ст.60.

[66] Світильник істини, том III, ст.132.

[67] Світильник істини, том III, ст.65.

[68] Світильник істини. Під редакцією П.Сениці. Ч.3. Торонто-Чікаго 1983, ст.513.

[69] Злочини комуністичної Москви в Україні в літі 1941 року. Нью-Йорк, "Пролог" 1960, ст.71.

[70] Там же, ст.58-62.

[71] Там же, ст.60.

[72] Там же, ст.42. Дубицький Олексій, священик УАПЦ у Шумському, а пізніше настоятель парафії у с.Рохманові на Волині; навчався у Волинській духовній семінарії і на теологічному факультеті Варшавського Університету; був в’язнем польського концтабору у Березі Картузькій, розстріляний більшовиками у 1941 році. Щодо владики Симона, то в згаданому джерелі не вдалося знайти такої людини, яка б в перші дні радянсько-німецької війни була в Кременці і потрапила до рук НКВД, хоча в тому ж самому виданні, на сторінці 1047 є коротка довідка: "Ніч з 22 на 23 червня 1941 року – агенти НКВД заарештували в Богоявленському монастирі у Кременці архиєпископа Олексія (Громадського, ПЦ в Польщі, потім митрополит автокефальної Церкви – К.О.) і відвезли його до в’язниці у Тернополі. Коли почався відступ радянських вйськ, його з тисячами інших в’язнів погнали на схід. Упавши, знесилений при дорозі, він врятувався, бо конвоїри покинули його помирати".

[73] Мартирологія Українських церков. Під редакцією О.Зінкевича. Том 1, ст.381.

[74] "Світло", травень 1996 року, ст.184-185.

[75] О.Гринів. Йосип Сліпий як історик, філософ, педагог. Львів 1994, ст.9.

[76] Світильник істини. Під редакцією П.Сениці. Торонто-Чікаго 1983. Т.3, ст.339.

[77] О.Гринів. Йосип Сліпий як історик, філософ, педагог, ст.11.

[78] Світильник істини. Під редакцією П.Сениці. Торонто-Чікаго 1983. Т.3, ст.342.

[79] Іван Хома. Йосип Сліпий, ст.26.

[80] Іван Хома. Шляхами каторги Блаженнішого Йосипа Сліпого, ст.2.

[81] Іван Хома. Шляхами каторги Блаженнішого Йосипа Сліпого, , ст.3.

[82] Іван Хома. Йосип Сліпий, ст.28.

[83] О.Мишанич. Митрополит Йосип Сліпий перед судом КГБ, ст.10.

[84] Світильник істини. Під редакцією П.Сениці. Торонто-Чікаго 1983. Т.3, ст.342.

[85] П.Сениця, Світильник істини, т.3, стор.338

[86] Там же, стор. 339

[87] В. Бурко, Свідчення віри Української Католицької Церкви новітніх часів, Світло червень 1996р, стор.237

[88] Ю. Аввакумов у своїй книзі “Антиримський синдром: політика Московської патріархії стосовно Католицької Церкви у 1946 – 1991 рр” пише, що найменші обрядові відмінності від прийнятою Москвою богослужбової і канонічної практики сприймалися як єресь, як відхід від істиного християнства. “У своїй крайній формі ця тенденція знаходить завершення у широко розповсюдженій в ХVІ – ХVІІ ст. вірі в те, що істине православ’я збереглося тільки на Русі, а решта християнського світу (в тому числі інші православні патріархати) відступили від істини”. (“Добрий пастир” 1996р, стор.82)

[89] Львівський церковний собор. Документи і матеріали. Львів, 1984 , стор 47.

[90] Діяня собору греко-католицької церкви 8-10 березня 1946р. у Львові, Львів 1946р. стор.15

[91] Там же, стор.19

[92] Там же, стор.19

[93] Там же, стор.26

[94] Міжнародна конференція до 50 ліття Львівського псевдособору, Джерело життя, № 2, 1996р. стор.15

[95] Діяня собору греко-католицької церкви 8-10 березня 1946р. у Львові, Львів 1946р. стор.19

[96] П. Арсенич. Львівський собор 1946р. мовою документів, Добрий Пастир, 1996р, стор.74

[97] Діяня собору греко-католицької церкви 8-10 березня 1946р. у Львові, Львів 1946р. стор.27; “…а Львівська єпархія, без всякого сумніву, була б мала своїм ієрархом голову Ініціативної групи… о. д-ра Костельника, якби він не був жонатий” (Там же)

[98] П.Сениця, Світильник істини, т.3, стор.368

[99] Львівський церковний собор. Документи і матеріали. Львів, 1984, стор. 53.

[100] Тут і до кінця глави: Львівський собор, Львів,1984р.

[101] І. Скленар, 50-річчя Львівського собору, Світло, травень 1996, стор.188

[102] Львівський собор, Документи і матеріали. Львів 1983, стор.53

[103] Діяня собору греко-католицької церкви 8-10 березня 1946р. у Львові, Львів 1946р. стор.173

[104] І. Скленар, 50-річчя Львівського собору, Світло, травень 1996, стор.188

[105] І.Хома, Другий період каторги Патріарха Йосифа, Богословія 1992р. стор.100

[106] І.Хома, Йосиф Сліпий, стор.31

[107] І.Хома, Шляхами каторги Блаженнішого Йосифа Сліпого, стор.6

[108] О. Мишанич, Митрополит Йосиф Сліпий перед “судом” КГБ, стор.18

[109] І.Хома, Шляхами каторги Блаженнішого Йосифа Сліпого, стор.13

[110] І.Хома, Другий період каторги Патріарха Йосифа, Богословія 1992р. стор.69

[111] І.Хома, Другий період каторги Патріарха Йосифа, Богословія 1992р. стор.78

[112] І.Хома, Йосиф Сліпий, стор.40

[113] М.Рудницька, Невидимі стигмати, стор.117

[114] Мартирологія українських церков. Під редакцією О.Зінкевича. Т.2, ст.103.

[115] "Патріархат", серпень 1977, ст.16.

[116] "Патріархат", серпень 1977, ст.16.

[117] М.Рудницька. Невидимі стигмати, ст.152.

[118] "Патріархат", серпень 1977, ст.16.

[119] Я.Пелікан. Ісповідник віри між Сходом і Заходом, ст.213.

[120] Там же, ст.213.

[121] Й.Сліпий. Твори. Т.12, ст.69.

[122] Я.Пелікан. Ісповідник віри між Сходом і Заходом, ст.214.

[123] Й.Сліпий. Твори. Т.14, ст.257.

[124] М.Бендик. Помісність Української Греко-Католицької Церкви та її бачення Патріархом Йосипа Сліпого, ст.16.

[125] Й.Сліпий. Твори. Т.14, ст.274.

[126] М.Рудницька. Невидимі стигмати, ст.256.

[127] Там же, ст.260.

[128] Документи II Ватиканського Собору, ст.177.

[129] Завіщання Блаженнішого Патріарха Йосипа, ст.8.

[130] Твори патріарха Йосипа, Т.13, ст.116.

[131] М.Рудницька. Невидимі стигмати, ст.208.

[132] Там же, ст.210.

[133] Ця постанова базувалася на двох попередніх документах, виданих Ватиканом: на буллі папи Климента VIII з 1596 року, яка гарантувала київським митрополитам верховну владу в Церкві, між іншим право творити і ліквідовувати єпархії, призначати й усувати єпископів, засновувати постійний синод і очолювати його, переглядати і видавати літургічні книги; другий документ – булла Пія VII з 1807 року, дана з приводу відновлення Галицької митрополії, за якою галицьким митрополитам, як спадкоємцям київських, належать по закону ті самі повноваження, що їх мав київський митрополит в часах укладання унії з Римом.

[134] Й.Сліпий. Твори. Т.9, ст.313.

[135] Я.Пелікан. Ісповідник віри між Сходом і Заходом, ст.219.

[136] О.Вітошинська. Подорожі Блаженнішого Кир Йосипа, VII 1968 – 1970 рр., ст.7.

[137] Й.Сліпий. Твори. Т.1. Рим 1968, ст.9.

[138] Я.Пелікан. Ісповідник віри між Сходом і Заходом, ст.156.

[139] О.Іван Хома. Йосип Сліпий. Отець та ісповідник Української Католицької Церкви, ст.28.

[140] Я.Пелікан. Ісповідник віри між Сходом і Заходом, ст.168.

[141] Документи II Ватиканського Собору, ст.300.

[142] П.Сениця. Світильник істини. Т.3, ст.265.

[143] Й.Сліпий. Твори. Т.1. Рим 1968, ст.9, 11-12.

[144] П.Сениця. Світильник істини. Т.1, ст.191.

[145] П.Сениця. Світильник істини Т. 1, ст.181.

[146] Там же, Т.3, ст.193.

[147] Пам’яті Патріарха. Під редакцією Івана Музички, ст.62.

[148] Ольга Вітошинська. Подорожі Блаженнішого Кир Йосипа. VII 1968 – 1970 рр, ст.76.

[149] О.Сидор. Блаженніший Йосип і мистецтво, ст.25.

[150] П.Сениця. Світильник істини. Т.2, ст.265.

[151] П.Сениця. Світильник істини. Т.1, ст.427.

[152] Пам’яті Патріарха. Під редакцією Івана Музички, ст.55.

[153] П.Сениця. Світильник істини. Т.2, ст.78.

[154] Патріарх Йосип Сліпий. Під редакцією В.Гаюка, ст.124.

[155] Патріархат. Жовтень 1984 р.

Іван Гуменюк. http://www.bestreferat.ru/

катехизм

Молитва св. Папи Івана Павла ІІ за Україну в церкві св. Миколая на Аскольдовій Могилі

«О Всеблагая Діво Маріє, Зарваницька Богородице, дякую Тобі за ласку перебування на київській землі, з якої світло Євангелія поширилося по всій Україні. Тобі, Мати Божа і Мати Церкви, перед Твоєю чудотворною іконою віддаю у руки мою апостольську подорож в Україну.

Пресвята Мати Божа, покрий Твоїм Материнським Покровом усіх християн, чоловіків та жінок доброї волі, які живуть у цій великій країні. Провадь їх до Свого Сина Ісуса, Який для всіх є Дорогою, Правдою і Життям. Амінь».

редакційна колегія


  • ПОЖЕРТВА

реквізити парафії для пожертв:

РГ УГКЦ Парафії Св Миколая на Аскольдовій Могилі,

код: 20051904 Ощадбанк АТ,

iban:  UA543226690000026003300218570

http://askoldova-mohyla.org/uk/

 

Офіційний сайт жіночого вокального ансамблю "Аніма" УГКЦ св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі

 http://anima.askoldova-mohyla.org/